Förbud mot odling i öppna kassar

Algblomning i östersjön

Ökade algblomningar är resultatet efter att en regnbågsodling i Mjältösundet, Höga kusten etablerade sig där och fick utökat tillstånd under 2015. Man kan se markant ökade värden i havsöringens- och sikens rekryteringsområden i närliggande vikar.

Bland annat Sportfiskarna har överklagat tillståndet hos Mark- och miljööverdomstolen som nu kommit med sitt beslut. Odlingen (tillsammans med två andra odlingar vid Höga kusten) får inte något fortsatt tillstånd.

Orsaken är att odling i öppna kassar orsakar övergödning och innebär risk för smittspridning till vild fisk. Verksamheterna tvingas nu att avvecklas under en treårsperiod. Beslutet är prövat i högsta instans och kan inte överklagas.

Detta är inte domstolens första utlåtande i denna fråga, utan redan i januari i år förbjöd man även en odling i Storsjön med liknande motivering, samt med slutledningen att odling i öppna kassar sannolikt inte är bästa tillgängliga teknik.

Det finns många, inklusive Sportfiskarna, som argumenterar för landbaserade odlingar som det enda hållbara alternativet. Nu har även Mark- och miljööverdomstolen understrukit det.

Nyhet uppsnappat från Sportfiskarna:
http://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/5837

Länk till Svea hovrätts sammanfattning av domen och fler fiskodlingsdomar:
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Templates/Pages/DV_Press.aspx?id=53187

 

Kommentarer är stängt.