Energieffektivisering av svenska vattenbruk


Urban Seafood beviljade statligt projektstöd.

En av de utmaningar vi står framför för att göra landbaserad fiskodling konkurrenskraftigt och hållbart, inte bara miljömässigt, utan även ekonomiskt, är att det krävs mycket energi för att driva anläggningarna.

Detta är en utmaning som vi tidigare adresserat och som vi planerat att driva i ett eget separat underprojekt.

Vi är glada att meddela att vi nu erhållit projektstöd från Jordbruksverket för att under hösten genomför projektet: Ökad konkurrenskraft hos svenska RAS-odlare genom energieffektivisering och förnybar energi.”

Vi ska alltså utreda hur befintliga vattenbruk, och framtida, kan effektivisera sin energiförbrukning samt potentialen att driva ett vattenbruk med 100% förnybar energi.

Vi återkommer naturligtvis med information kring projektet, och inte minst med den färdiga rapporten lite längre fram.

Kommentarer är stängt.