Den stora foderutmaningen

Det används årligen 30 miljoner ton vildfångad fisk – för att föda den fisk vi odlar. Något som är fullständigt ohållbart. Lägg där till att beräkningar gör gällande att vi behöver addera 300 miljoner ton fiskfoder årligen i slutet av detta århundrade för att möta behovet.

Därav utmanas nu företag och entreprenörer i något som kallas ” The $100 billion challenge”. Där de 100 miljarderna relaterar till det uppskattade värdet på dagens foderanvändning.

Mike Vellings (Se Ted talk av honom här) kallar denna utmaning för den ”blå revolutionen”. Tänk på hur jordbruket var innan den gröna revolutionen – det är där vattenbruken är idag.

Trots att industrin försöker öka användningen av växtbaserade alternativ till fiskmjöl och fiskolja, behövs mycket mer göras. Och även om man får fram 2-3 nya hållbara produkter så kommer det bara dämpa behovet. Det behövs snarare 20-30 nya produkter för att klara behoven. Alternativ med olika komponenter, baserat på encelliga proteiner, som alger eller insekter. De måste i sig kunna produceras med minimal miljöpåverkan, t.ex. vad gäller färskvatten- och marktillgång.

Läs allt om utmaningen här nedan.

Nyheten uppsnappad på Agfundernews:

Aquaculture’s $100bn Feed Challenge Presents Big Opportunity for Entrepreneurs


              

Kommentarer är stängt.