5 000 ton lax ska odlas i Smögen

Smögenlax Aquaculture är ett av de bolag som har intresse att starta landbaserad fiskodling i Sverige. Joel Oresten och hans kompanjoner har drivit en testbädd och vill nu skala upp rejält. Upp mot 5 000 ton lax per år är tänkt att kunna produceras inom 5 år.

Landbaserad odling i bassänger ger potentiellt stora miljömässiga fördelar. Utsläppen av bland annat kväve och fosfor kan hållas ner till ett minimum tack vare modern reningsteknik. Likaså eliminerar man risken att sprida smitta ut i det vilda. Smögenlax är tänkt att bli den bästa, miljövänligaste laxen.

Trots att investeringarna är betydligt större i en landbaserad odling jämfört med att odla den i havet, så ser Joel att fördelarna är så pass stora att branschen står inför ett teknikskifte. Öppna kassar kommer troligen inte försvinna, men den stora tillväxten av odlad fisk kommer vara landbaserad.

Nyhet uppsnappat från SR:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6644095

Kommentarer är stängt.