Råvara    

Vi har redan förbrukat våra hav och sjöar. Lösningen är att odla i cirkulära, hållbara vattenbruk - på land. Nära konsumenten.

Förädling    

Idag förädlas och paketeras mycket av fisken vi äter på andra sidan jorden. Vi måste ta ansvar för det lokalt.

Konsumtion     

För fullt hållbar livsmedelskedja behöver vi även ansvara för att maten i första hand distribueras och konsumeras lokalt.

Odla fisk & skaldjur - på land?!

Jordens befolkningsmängd spås nå närmare 10 miljarder år 2050. Vi har redan idag allvarliga problem med att förse mänskligheten med nödvändigt protein, och vi gör det med potentiellt katastrofala följder.

Vi skövlar regnskogar, vi fiskar ur och övergöder haven, vi släpper ut enorma mängder växthusgaser i köttproduktionen och använder icke förnybar energi i processen.

2050 behöver vi producera minst 70% mer protein än idag. Ekvationen går inte ihop. 

Global Sustainability Institute hävdade nyligen att om vi inte totalt förändrar vår globala matproduktion så hotas våra samhällen av total kollaps inom de närmsta 30 åren. 

Men hur gör man det?

Samtidigt som det finns oerhört starka miljömässiga argument för att odla i slutna, cirkulerande system på land, så finns ett antal utmaningar med att lyckas få en hållbar verksamhet, inte minst ekonomiskt.

Att odla fisk och skaldjur på land är mer energikrävande, kräver större investeringar och det behövs mark och god tillgång till färskvatten, för att nämna några.

Genom att samla expertis, hitta nya infallsvinklar och ständigt arbeta med att hitta lösningar på utmaningarna, är vårt mål och övertygelse att vi snart ska kunna producera och leverera en i det närmaste 100 % hållbar produkt till marknaden. Både vad gäller kvalitet, miljö, hälsa och ekonomi.

Läs mer om hur vi arbetar i vårt projekt genom att klicka dig vidare nedan.

Vill du veta mer eller kanske involvera dig?