J

ordens befolkningsmängd spås nå 9,7 miljarder år 2050. Vi har redan idag allvarliga problem med att förse mänskligheten med nödvändigt protein, och vi gör det med potentiellt katastrofala följder.

Vi skövlar regnskogar, vi fiskar ur och övergöder haven, vi släpper ut enorma mängder växthusgaser i köttproduktionen och använder icke förnybar energi i processen. År 2050 behöver vi producera åtminstone 70% mer protein än idag. Ekvationen går inte ihop. 

Global Sustainability Institute hävdade nyligen att om vi inte totalt förändrar vår globala politik och matproduktion så hotas våra samhällen av total kollaps inom de närmsta 30 åren.

Fisk anses som det perfekta proteinet. Det motverkar hjärtsjukdomar, är full av livsviktiga aminosyror och fettsyror såsom Omega-3, vilket skiljer sig från allt annat kött. Dessutom finns det ca 500 olika fisksorter, alla med olika smak och karaktär. På land räknar vi till en handfull. Tänk efter. Ko är ko. Gris är gris. Kyckling är kyckling. Får är får.

Fisk är också det minst resurskrävande animaliska proteinet att framställa, bortsett från vissa insekter. Fisken flyter i vatten vilket gör att den inte drabbas av tyngdlagen som andra kreatur, lika så är den kallblodig och behöver inte värma sig själv - och kräver på så vis mindre energi (mat). En fisk simmar i vatten, men dricker det knappt. Jämför t.ex. med en ko som behöver dricka upp mot 100 liter färskvatten - per dag. Färskvatten som är en rejäl bristvara globalt, redan idag.

Då så, bara att äta mer fisk och skaldjur?

Vi äter redan mycket fisk. Vi konsumerar dubbelt så mycket fisk som nötkött redan idag globalt sett. Men vi tar redan idag 2,6 gånger mer ur våra hav än vad naturen på ett hållbart sätt kan återskapa. Till det raserar vi den marina miljön med våra fiskemetoder. Bara på de sista 40 åren har vårt globala marinliv mer än halverats och experter tror vi redan passerat möjligheten att återskapa det. På mindre än 50 år har t.ex. 90% av all Svärd- och Tonfisk försvunnit från våra hav.

Vi måste sluta plundra våra hav. Inte bara pga av vår miljö, utan även för vår egen hälsas skull. "Vildfångad fisk" låter kanske fortfarande fint - men spårbarheten är obefintlig. Vi har ingen aning om vilka föroreningar fisken har utsatts för i sina liv. Från våra hav äter vi 65 miljoner ton, varje år. Dessutom tar vi upp 30 miljoner ton från våra vatten som används till djurfoder, merparten till fiskmjöl och fiskolja.

År 2050 behöver vi addera 85 miljoner ton till vår konsumtion. Det säger sig självt att det inte kan tas från haven. De måste odlas, precis som vi gör med alla andra animaliska produkter. Och odlar fisk det gör vi redan. Ungefär lika mycket som vi tar upp ur haven.

Men fiskodlingar dras med ett dåligt rykte. Med all rätt i de flesta fall. Den sker i kassar i hav, sjöar eller fjordar där man använder kemikalier och antibiotika för att motverka sjukdomar, men smitta sker och sprids ut i det vilda som följd. Fiskar rymmer och parar sig med vild fisk som ger okontrollerade genförändringar i arter. Odlingarna övergöder och förstör våra vatten.

Man använder foder bestående av kycklingrens, grisblod, och mer fisk från haven än vad man genererar i odlingen. Listan kan göras lång. Inte sällan tar fisken sen ett varv runt jorden för förädling innan den landar på din tallrik. Inte så hållbart, eller hur?

V


i behöver ett transparent, alternativt system som producerar hållbar och hälsosam fisk.  Vi behöver använda ett slutet system där fisken matas med ett naturligt och hållbart foder bestående av t.ex. alger, mikrober, sjögräs, hållbart fiskrens och möjligen insekter.

En kontrollerad och naturlig miljö där fisk inte rymmer, där eventuell smitta inte når ut i det vilda, där avfall återanvänds, där vattenåtgången är minimal då det cirkulerar och renas och där energin kommer från solen. Lyckas vi med det skapas en miljö där resultatet blir en glad, hälsosam, hållbar och inte minst utsökt fisk.

 Vi behöver vattenbruk i slutna system. På land. Nära dig.