Projekt

  • Urban Fisk- & Skaldjursodling

    Vårt mål är att tillgodose människor med hållbart och hälsosamt protein och därmed minska människors miljöpåverkan genom drastiska förändringar i hur vi producerar och konsumerar mat. För att uppnå detta behöver vi påverka och ta ansvar för hela livsmedelskedjan, vilket för oss i förlängningen innebär att odla råvaran, förädla den och